• TEST FMS

  Test FM​​S​TM (ang. Functional Movement Screen) służy do oceny cech motorycznych takich jak siła, koordynacja ruchowa, elastyczność. Wyćwiczenie tych cech pozwala efektywnie poruszać się i unikać kontuzji narządu ruchu. Test jest powszechnie stosowany jako metoda sprawdzania wytrenowania zawodników w sportach wyczynowych takich jak: piłka nożna, tenis, koszykówka. W związku z  popularyzacją sportu wśród amatorów jest też czułym narzędziem wychwytującym potencjalne problemy w poruszaniu się u osób rozpoczynających przygodę z aktywnością. Co ważne, koncepcja FMS pozwala rozłożyć ruch na czynniki pierwsze i skutecznie eliminować błędy za pomocą ćwiczeń korekcyjnych.

  Pewnie zastanawiacie się co może być trudnego w zrobieniu przysiadu? Podstawowe ćwiczenia takie jak: przysiad, wznos nogi do góry, skłon mogą być poprawnie wykonane, jeśli spełnionych jest kilka warunków – odpowiednia elastyczność stawów, koordynacja ruchu czy siła mięśni. Jeśli któraś z tych komponent nie działa prawidłowo, ruch staje się nieergonomiczny, a częste jego wykonywanie z dodatkowym  obciążeniem prowadzi do przeciążeń i urazów. Test FMS pozwala znaleźć słabe ogniwa, których wyeliminowanie pozwala raz na zawsze zapobiec nawracającym kontuzjom.

  Test FMSTM poza identyfikacją zaburzeń wzorców i asymetrii, pozwala natychmiast ustalić kryteria i kierunki działań korygujących, które przywracają prawidłową jakość wzorców ruchowych. Weryfikacją progresji jest wynik uzyskiwany w ponownej ocenie prowadzonej przez fizjoterapeutę.

  FMSTM może być wykorzystany na każdym poziomie sprawności ocenianego, niezależnie od wieku i dyscypliny sportowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy, ułatwia on dobór indywidualnych ćwiczeń w zależności od potrzeb pacjenta/sportowca.

  Koncepcja Functional Movement SystemTM to system, którego celem jest dążenie do tworzenia bezpiecznych podstaw dla aktywności ruchowych. Fundamentalne hasło „First move well, then move often” pozwala zrozumieć, że jakość ruchu jest nadrzędnym celem w stosunku do liczby powtórzeń (intensywności). A warunkiem koniecznym do zwiększania ilości ruchu (aktywności) jest wypracowanie dobrych jakościowo wzorców ruchowych.

  Podczas pierwszego spotkania przeprowadzam test i wprowadzam pierwsze ćwiczenia korygujące słabe ogniwa. Kolejne spotkania ustalamy 2 razy w tygodniu przez minimum 8 tygodni.

  Źródło:

  www.treningfunkcjonalny.com.pl

  www.functionalmovement.com